Latest Posts

Jakimi zadaniami zajmują się pielęgniarki? Za które zadania są odpowiedzialne?

cukier
Pielęgniarka jest jednym z najistotniejszych pracowników Służby Zdrowia, ma ona bezpośredni kontakt z pacjentem. Taka pomoc jest nieoceniona. zawód pielęgniarki można zaliczyć do zawodów z listy bardzo odpowiedzialnych, a więc jest obdarzony społecznym zaufaniem.
Pielęgniarka jest zatrudniona w punkcie opieki zdrowotnej, a jej najważniejsze zadania to głównie opieka nad osobami chorymi.