Efektywna droga kuracji osób uzależnionych

Leczenie odwykowe wywiera mnóstwo sporów, które kojarzą się istotnie z niskim pułapem wiedzy dotyczącej tego tematu. Odpowiednio prowadzona terapia uzależnienia od alkoholu, niejednokrotnie wykorzystuje leczenie tabletkami, w szczególności w początkowym jej czasie.

Walczymy z alkoholizmem już 19 lat

Autor: amenclinicsphotos ac
Źródło: http://www.flickr.com
Farmaceutyki używa się w celu zminimalizowania trudnych nieraz symptomów zespołu abstynencyjnego, terapii cielesnej organizmu, oraz usprawnienia działania psychicznego w wstępnym okresie trzeźwości. Należałoby jednakże dodać, iż leczenie – jesteśmy tutaj – tabletkami odgrywa w leczeniu alkoholizmu funkcję wspomagającą i winna być wykorzystywana niezwykle rozważnie, po naradzie z lekarzem psychiatrą, bądź neurologiem. Zastosowanie wyłącznie lekarstw nie jest kuracją uzależnienia. Nie jest nim także aplikowanie Esperalu, którego nie stosują już powszechne i renomowane, fachowe ośrodki leczenia alkoholizmu. Leczenie odwykowe sądzi, iż koniecznym elementem rehabilitacji jest proces znany jako uświadamianiem porażek wynikających z pijaństwa . Proces ten jednak powinien spełniać się w ośrodku leczenia alkoholizmu, a jego wielkość winna być przystosowana do postępowania psychicznego pacjenta, także etapu kuracji na jakim jest obecnie.

Alkoholicy

Autor: Solveig Rundquist
Źródło: http://www.flickr.com
Najistotniejszym zamiarem i założeniem efektywnej kuracji jest oczywiście ukształtowanie w osobie uzależnionej prywatnego przekonania o tym, że leczenie odwykowe, wstrzemięźliwość, abstynencja, dostarczą jej rzeczywiste korzyści i nikomu nie są tak bardzo korzystne, jak jej samej – szczegóły w tym temacie. Uzależnienie tkwi niezmiernie silnie w psychice. Odcięcie od alkoholu nie jest lekarstwem samym w sobie. Stwarza jednakże warunki, aby często pierwszy raz od bardzo długiego czasu, dać jednostce uzależnionej możność na przemyślenie tego, co stało się w życiu przez picie i podjęcie początkowych zmian. Żaden alkoholik nie poradzi sobie ze swoim problemem samodzielnie. Bezsilna zostaje również rodzina. Powinno się o tym pamiętać, że leczenie odwykowe prowadzone powinno być w profesjonalnych ośrodkach leczenia alkoholizmu, pod okiem specjalnie wyszkolonej, posiadającej uprawnienia kadry.