Jakiego rodzaju wymogi powinien spełniać każdy z gabinetów lekarskich? Jakie są główne wytyczne?

Pomieszczenia, które przeznacza się na gabinet lekarza, jak również te służące ogólnie do opieki zdrowotnej powinny spełniać surowe wymagania sanitarne, ale również lokalowe. Za sprawą ich specyfiki i przeznaczenia, muszą odznaczać się zdecydowanie najwyższym poziomem jeśli chodzi o higienę. Podstawowe wymagania dla takich budynków użytkowych, które są przeznaczone na gabinety funkcjonujące w obrębie NZOZ umieszczone są w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w dziedzinie wymagań, jakim muszą odpowiadać pod kątem fachowym jak i sanitarnym różne pomieszczenia oraz urządzenia zakładu świadczącego opiekę zdrowotną.

lekarz

Autor: Ilmicrofono Oggiono
Źródło: http://www.flickr.com
Nie ma tam wytycznych dotyczących różnych urządzeń, jak aparatura medyczna np , ponieważ to pozostaje już w zakresie każdej z klinik. Gabinety prywatnej służby zdrowia również posiadają własne wytyczne, znajdziemy je w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 marca 2000 roku, odnośnie wymagań, którym powinny podlegać pomieszczenia, sprzęt medyczny i cała aparatura, przykładowo elektroencefalograf. Sprawdź

Wszystkie one podlegają wykonywaniu indywidualnej służby lekarskiej, więc są niezwykle ważne. Mamy masę obostrzeń dla określonych gabinetów opieki zdrowotnej. Przede wszystkim więc podłogi muszą być wykonane z materiałów, które pozwalają na łatwe czyszczenie i dezynfekcję, natomiast połączenie miedzy ścianami oraz podłogą powinno pozostać szczelne. Ściany w pomieszczeniach, jakie wymagają częstszej dezynfekcji powinny być całościowo pokryte materiałem, jaki umożliwia łatwe czyszczenie, natomiast miejsca wokół zlewów oraz umywalek trzeba zabezpieczyć przed wilgocią dodatkowym wykończeniem. Polecamy

Urządzenia, które dają ochronę przed nadmiernym słońce muszą być wykonane jak i zamontowane tak, żeby łatwo było je wyczyścić. W pomieszczeniach muszą zostać przygotowane stanowiska do przeprowadzania zabiegów i przygotowywania urządzeń, natomiast każde z pomieszczeń musi posiadać umywalkę z bieżącą, ciepłą wodą. Każdy ze sprzętów w gabinecie, bardziej i mniej skomplikowany, jak lampa z lupą powinien być utrzymany w idealnej czystości. Wpływa to bowiem na stan zdrowia pacjentów.